รับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing)

 
 
 

             เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน เราให้บริการระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และทางเรามีคนดูแลระบบให้ตลอด บริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ของเราครอบคลุมงาน 9 ด้านหลักๆ

 

  • Employee Self Services
  • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Alert Management)
  • ระบบอนุมัติคำขอของพนักงาน (Approve Center)
  • ระบบบันทึกเวลา (Time Attendance)
  • ระบบบริหารข้อมูลองค์กร (Organization)
  • ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน (Personnel)
  • ระบบเงินเดือนพนักงาน (Payroll)
  • ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
  • ระบบบริหารข้อมูล (Management Information)

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ website www.duopayroll.com

 
 
 
หน้าแรก | รับทำบัญชี | รับทำเงินเดือน | ที่ปรึกษา | ร่วมงานกับเรา |   Copyright @ บริษัท ดูโอ การบัญชีและบริการ จำกัด